Mikroprocessor Arkitektur & dets Operations

December 17

En mikroprocessor er den centrale behandlingsenhed (CPU) i en computer. Det er, hvis behandlingen af ​​programinstruktioner og data sker. En grundlæggende computer består af en mikroprocessor, ekstern hukommelse, og input og output-enheder.

Arkitektur af en simpel Mikroprocessor

De følgende afsnit beskriver de grundlæggende elementer i en simpel mikroprocessor arkitektur. Det er tættere på tidlige mikroprocessorer. Det er dog stadig grundlaget for nutidens mere komplekse mikroprocessorer.

Arithmetic Logic Unit

Aritmetiske og logiske operationer finder sted i ALU.

Akkumulator

Akkumulatoren har en af ​​de operander samt resultatet i operationer udføres af ALU.

Program Counter (PC)

Programtælleren indeholder lageradresse for den næste instruktion program, der skal udføres.

Adresse, data og status Registre og Stack Pointer

The Address Register indeholder adressen på en hukommelsesplads, der skal tilgås.

Data Register indeholder data, der kommer fra eller går til hukommelse eller en I / O-port.

Status Register indeholder oplysninger om resultatet af den foregående ALU operation.

Stakken Pointer registret indeholder adressen på blok af hukommelse (stakken), hvor subrutinen retur adresser er gemt.

Styreenhed

Kontrolenheden indeholder kredsløb, der styrer processen med at hente, afkode og udfører programinstruktioner.


relaterede artikler