Hvordan man styrer Rullebjælker med Javascript

September 30

Hvordan man styrer Rullebjælker med Javascript


Da JavaScript er et klient-side sprog, der kører på den fælles browser, kan det anvendes til at vise interaktive websider. JavaScript kan bruges til at styre vindue rullebjælken funktioner i en webside. Faktisk er det muligt at skabe en pop-up-vindue, der ikke har nogen scrollbars overhovedet ved hjælp af JavaScript. For at JavaScript tilbyde dette niveau af interaktivitet dog skal det være forbundet med både CSS og JavaScript-filer.

Instruktioner

1 Åbn dit HTML-editor ansøgning og erklære 2 divs i dokumentet hedder "scrollbjælke" og \ "Scroll". Divs er tags, der definerer logiske opdelinger på websider inden for en webside-indhold og kan tilføjes på samme måde som tabeller og tabelceller er tilføjede elementerne i den første rullepanel på HTML-siden skal se sådan ud.:

<Html>
<Head>
<Title> Controlling Rullebjælker med JavaScript </ klinker>
</ Head>
<Body>
...
<Div id = \ klasse "scrollholder \" = \ "scrollholder \">
<Div id = \ klasse "scroll \" = \ "scroll \">
... Placere din rulle indhold her ...
</ Div>
</ Div>
<Script type = \ "text / javascript \">
<! -
ScrollLoad (\ "scrollholder \", \ "scroll \", true)

// ->
</ Script>
...
</ Body>

Placer indholdet webside i de 2 divs.

2 Erklær CSS og JavaScript-filer i overskriften på den HTML-side som følger:

<Head>
...
<Link rel = \ "stylesheet \" type = \ "text / css \" href = \ "scroll.css \" mce_href = \ "scroll.css \" media = \ "skærm, projektion \" />
<Script type = \ "text / javascript \" language = \ "JavaScript \" src = \ "scroll.js \" mce_src = \ "scroll.js \"> </ script>
...
</ Head>

Placer elementerne i den anden og andre scrollbars på HTML-side som følger:

...
<Div id = \ klasse "scrollholder2 \" = \ "scrollholder \">
<Div id = \ klasse "scroll2 \" = \ "scroll \">
... Placere din rulle indhold her ...
</ Div>
</ Div>
<Script type = \ "text / javascript \">
<! -
ScrollLoad (\ "scrollholder2 \", \ "scroll2 \", falsk)

// ->
</ Script>
...

3 Opret "Scroll.js" fil og kopiere følgende kode i filen:

/

Antal rulle objekter /
document.No = 0

var isOpera = (window.navigator.userAgent.indexOf (\ "Opera \")> -1)

funktion ScrollLoad (Area, indhold, SettingTracSize)
{

var code = \&quot;var scroller\&quot; + document.No + \&quot; = new dw_scrollObj (Area, Content, Content, Area, document.No);\&quot;

if (SettingTracSize)
code += \&quot;scroller\&quot; + document.No + \&quot;.setBarSize();\&quot;

eval (code)

makeMouseWheeleScrolling(Area)

document.No++


}

/ <Mus wheele rulning> /
var mouseWheelTimer = 0

funktion makeMouseWheeleScrolling (objName)
{

var obj = document.getElementById(objName)

if (obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(\&quot;DOMMouseScroll\&quot;, wheel, false)

}
obj.onmousewheel = wheel


}

funktion Moveup (forælder)
{

dw_scrollObj.initScroll(parent.id, \&quot;up\&quot;)

clearInterval(mouseWheelTimer)

mouseWheelTimer = setTimeout(\&quot;mouseStop('\&quot; + parent.id + \&quot;');\&quot;, 200)


}

funktion moveDown (forælder)
{

dw_scrollObj.initScroll(parent.id, \&quot;down\&quot;)

clearInterval(mouseWheelTimer)

mouseWheelTimer = setTimeout(\&quot;mouseStop('\&quot; + parent.id + \&quot;');\&quot;, 200)


}

fungere mouseStop (parentId)
{

dw_scrollObj.stopScroll(parentId)

mouseWheelTimer = 0


}

/ Mus hjul funktioner til at rulle på musehjulet indvirket løbet objekt med min js rullebjælke /
funktion håndtag (delta, forælder)
{

var s = delta + \&quot;: \&quot;

if (delta &lt; 0)
{

if (isOpera)
Moveup (forælder);
andet
moveDown (forælder)

}
else
{

if (isOpera)
moveDown (forælder)

andet
Moveup (forælder)

}

}

funktion hjul (hændelse)
{

var delta = 0

if (!event) event = window.event

if (event.wheelDelta)
{
delta = event.wheelDelta/120;
if (window.opera) delta = -delta

}
else if (event.detail)
{
delta = -event.detail/3

}
if (delta)
handle(delta, this)


}
/ </ Musehjulet rulning> /

4 Sørg for at alle dine filer er gemt i samme mappe og køre HTML-side for at teste.

TIPS

  • Mere funktionalitet kan tilføjes som det fremgår af Gondo webdesignere hjemmeside (se Resources).

relaterede artikler