Sådan får du adgang en Data Grid

March 28

Sådan får du adgang en Data Grid


Vide, hvordan man adgang til data fra en Data Grid View kontrol kan spare dig tid, når du har brug for at manipulere data programmeringsmæssigt. The Grid kontrol kan bruges med flere computer programmeringssprog, herunder Microsoft Visual Basic .NET (VB.NET). VB.NET er et objekt-orienteret programmeringssprog. Sprog, der bruger objekter til at skabe edb-applikationer kaldes objektorienterede programmeringssprog. The Grid kontrol bruges til at vise data i en tabelformat ligesom en database tabel.

Instruktioner

1 Start Microsoft Visual Basic Express, klik på "Nyt projekt ..." i venstre rude på skærmen, vælg derefter "Windows Forms Application". Klik på "OK".

2 Dobbeltklik på "Button" på "Toolbox" ruden for at tilføje en ny knap kontrol. Dobbeltklik på "DataGridView" for at tilføje et nyt gitter kontrol.

3 Dobbeltklik på din formular for at åbne "Form1.vb" modul. Skriv følgende nedenstående "Form1_Load" for at indlæse data til din Datagitter View-kontrol:

DataGridView1.ColumnCount = 2

With DataGridView1

.RowHeadersVisible = False

.Columns (0) .name = "Kategori"

.Columns (1) .name = "Pris"

End med

Dim r0 As String () = { "Single Family", "$ 105,900"}

Dim r1 As String () = { "Apartment", "$ 550,000"}

med Me.DataGridView1.Rows

.Add (R0)

.Add (R1)

End med

4 Dobbeltklik på "Button1" for at åbne "Form1.vb" modul.

5 Skriv følgende for at få adgang til data i Data Grid View kontrol og vise det gennem en meddelelsesboks:

For hver række som DataGridViewRow I DataGridView1.Rows

MsgBox (row.Cells.Item ( "Property Type"). Value)

MsgBox(row.Cells.Item("Price").Value)

Næste

6 Kør dit program ved at trykke på "F5" og derefter klikke på "Button1."


relaterede artikler