Sådan Swap Algoritmer i Java

February 8

Sproget Java programmering omfatter flere primitive typer, såsom heltal og flyde. Men de fleste af kraften i Java stammer fra dens evne til at definere klasser, og de metoder, der opererer på objekter af disse klasser. Nogle algoritmer kræver, at værdierne af to variabler byttes - det vil sige, at den første variable ender indeholder værdien anden variabel havde før swap, og at den anden variabel ender indeholdende præ-swap værdien af ​​det første. Du kan opnå denne effekt i Java ved at bytte referencer til objekter.

Instruktioner

1 Opbevar henvisninger til hver af de to objekter, der skal byttes, som i det følgende prøve kode:

Integer først = ny Integer (20);

Integer sekunder = ny Heltal (1);

De to objekter skal være instanser af den samme Java-klasse.

2 Erklær en enkelt reference, der vil fungere som midlertidig oplagring under swap, som i det følgende prøve kode:

Objekt temp;

Bemærk, at temp er bare en pladsholder for en reference - noget objekt bliver afsat specifikt til det.

3 Skift to referencer, som i det følgende prøve kode:

temp = første;

første = sekunder;

sekund = temp;

Efter at denne kode, objekterne ved værdierne af variablerne "første" og "anden" er nævnt, vil være byttet.


relaterede artikler