Autocad noteobjekt Tutorial

March 14

Oprettelse klare tegninger er en væsentlig del af CAD udarbejdelse. Gør tekst og dimension information kan læses i forskellige skalaer og prints har tidligere medført en masse ekstra arbejde. Det er nu meget lettere at bruge AutoCAD s noteobjekter skalering værktøjer.

Før noteobjekt skalering

Et af problemerne i CAD udarbejdelsen har altid været at holde tekst og dimensioner læsbar når plottet i forskellige målestoksforhold. For eksempel kan en tegning der udarbejdes at plotte på en E størrelse ark og en C størrelse kopi udskrives også til hurtigt at kontrollere tegningen. Da det er halv størrelse, kan teksten ikke kan læses. Yderligere arbejde er påkrævet, således at begge størrelser kan læses, når de udskrives.

Notekontrolelementer Skalering Principper

Med noteobjekt skalering, er størrelsen teksten vil blive udskrevet på besluttet først. Denne størrelse forbliver konstant uanset den skala, der er påtrykt. Dimensioner kan justeres og yderligere vægte kan tilføjes til tegningen. Dette simplificerer betydeligt udskrive samme tegning i forskellige skalaer og sikrer al tekst er stadig læsbar.

Problemer med noteobjekt skalering

Fordi tekststørrelsen er konstant, hvis tegningen er trykt på for lille et ark så teksten kan vises for store og obskure dele af den aktuelle tegning. Som noteobjekt skalering først blev indført med 2008-versionen af ​​AutoCAD den, skal foretages justeringer, så tidligere versioner kan læse tegningerne. Andre CAD programmer kan ikke kunne bruge annonative skalering overhovedet.