Hvordan man kan sortere tabeldata i Access 2007

September 27

Tabeldata i Access 2007 hyppigt skal sorteres for at gøre formularer eller rapporter effektiv og let at bruge. En ordnet liste kan brugeren hurtigt at finde et bestemt punkt uden at skulle se hele listen. For eksempel en medarbejder tjenesteliste er mere nyttigt, hvis sorteres efter medarbejder navn. De følgende trin vil vise, hvordan man sortere tabeldata i Access 2007.

Instruktioner

1 Identificer de felter, du ønsker at sortere. Hvis du vil sortere på mere end ét felt, skal du bestemme den rangfølge for den slags.

2 Find kolonnen for den inderste sortering feltet og placere musen over den. Højreklik for at hente menuen slags for dette område. Bemærk, at de tilgængelige sortere kommandoer afhænger af datatypen for det valgte felt.

3 Vælg stigende eller faldende orden for det pågældende felt. Numeriske data sorteres efter størrelse, tekst data sorteret alfabetisk, logiske data sorteres med "True" normalt have forrang "Falsk", og dato sorteres i kronologisk rækkefølge.

4 Gentag disse trin for hvert felt skal sorteres i rangorden, slutter med den yderste slags felt. Posterne vil blive omarrangeret hver gang du vælger en sorteringsrækkefølge for et felt.

5 Fjern sortering fra tabeldata ved at vælge fanen Startside og kigge i "Sort & Filter" gruppe efter ikonet mærket "Ryd alle slags." Klik på dette ikon for at rydde sortere og anvende en ny sorteringsrækkefølge, hvis det ønskes.


relaterede artikler