Hvordan laver man en Animation ikon i en JTable

October 24

Java JTable kontrol lader dig oprette et panel med kolonner og rækker, der viser dine data. Brug "Icon" datatype for at tilføje en animeret billede til en af ​​dine JTable kolonner. Du bruger denne funktion til at knytte en animeret billede med en bestemt stykke data i din tabel. Du kan bruge ethvert system ikon eller et ikon, du har oprettet dig selv for projektet.

Instruktioner

1 Åbn din Java programmering software fra Windows "Start" menuen, og åbn din Java-projekt. Dobbeltklik på Java-fil, der indeholder din JTable.

2 Instantiere klassen Java "Icon". Følgende kode opretter et ikon variabel og åbner filen "myicon.gif":

Objekt [] iconlist = ny Object [1];
iconlist [0] = Ikon ( "myicon.gif");

3 Føj ikonet til JTable. I dette eksempel er den animerede gif tilføjet til den første kolonne i JTable navnet "MinTabel":

mytable.addRow (iconlist);


relaterede artikler