Hvordan man undgår Afrunding af decimaltal i Java

September 27

Når du manipulere tal i Java, kan du gemme dem som heltal, decimaler, flåd og double. Heltal, når de lægges sammen eller gemt i en variabel, ikke bære over alle decimaler, som brugeren forsøger at tildele dem. Hvis du vil undgå denne afrunding af decimaler i Java, skal du sikre, at du erklærer dit nummer variabler som decimaler, ikke heltal.

Instruktioner

1 Åbn din Java-program i din redaktør af valg.

2 Erklær din decimal variabel ved at skrive "decimal yourDecimalVariable;" på en ny linje i dit program.

3 Indstil en værdi til din decimal variabel, såsom 5,289, ved at skrive "yourDecimalVariable = 5,289;" i en ny linie i programmet.


relaterede artikler