Sådan Bind data fra XML Into ComboBox

October 17

Den ASP.NET ComboBox kontrol lader dig vise en liste over foruddefinerede værdier for brugeren. Kombinationsfeltet har en "DataSource" ejendom, du kan bruge til at binde en XML-datafil til listen. ASP parser automatisk oplysningerne og viser listen over muligheder i Kombinationsboks. Du skal først oprette et datasæt, som også er en ASP.NET kontrol, der arbejder med flere typer af data i dine webapplikationer.

Instruktioner

1 Klik på Windows "Start" og vælg "Alle programmer". Klik på "Microsoft .NET Framework" og derefter klikke "Visual Studio." Åbn din ASP Web projekt efter VS belastninger.

2 Dobbeltklik på koden fil til Kombinationsboks. Koden fil er angivet ved siden af ​​din web form Solution Explorer, der indeholder Kombinationsboks.

3 Opret en variabel, der indeholder din XML-fil navn og sti. Følgende kode opretter variablen:

string path = null;
path = "mappe / myfile.xml";

4 Indlæs XML-fil i et datasæt. Følgende kode indlæser XML fil i en DataSet navnet "ds":

DataSet ds = ny DataSet ();
ds.readXML (sti);

5 Bind DataSet variabel til Kombinationsboks. Følgende kode indlæser XML kundedata i en ComboBox navnet "MyList":

mylist..datasource = ds.Tables ( "kunder")
mylist.displayMember = "CustomerName"
mylist.valueMember = "CustomerID"


relaterede artikler