Sådan udfyldes en DataReader Brug Statement

July 4

Sådan udfyldes en DataReader Brug Statement


SQL DataReader klasse af Microsoft ADO.NET biblioteket bruges til at læse et output strøm af data rækker forespurgte fra en SQL Server-database. Resultaterne af de indsendte forespørgsler gemmes i bufferen på klientcomputeren, indtil de er anmodet om DataReader. Brug af DataReader kan øge programmets ydeevne ved straks at hente data fra databasen og reducerer det samlede system belastning. De læsning af data fra bufferen implementeres ved hjælp af udsagn i DataReader.

Instruktioner

1 Klik på "Start" knappen i Windows, og vælg "Visual Studio" ansøgning fra menuen "Alle programmer".

2 Klik på "Åbn" i menuen "Filer" og find C program, du vil bruge med DataReader SQL-forbindelse.

3 Føj følgende kode efter SELECT SQL operatør linje for at åbne DataReader forbindelse til SQL-database:

Brug tilslutning som ny SqlConnection (ConnectionString)

Dim command As New SqlCommand(queryString, connection)

connection.Open ()

Dim reader Som SqlDataReader = command.ExecuteReader ()

4 Klik på "Filer" og vælg "Gem" valgmulighed. Klik på "OK" for at fuldføre DataReader Brug udsagn i din C-program.