Sådan Pass Dynamic Dato Variable i Multi Dataflow SSIS

June 12

Sådan Pass Dynamic Dato Variable i Multi Dataflow SSIS


Structured Query Language, almindeligvis kaldet SQL, er et standardiseret programmeringssprog anvendes med databaser. SSIS står for SQL Server Integration Services. SSIS er designet af Microsoft Corporation, og bruger en række pakker, der indeholder eksekverbar kode til at udføre operationer. Passing variabler pakker kan være lidt tricky, da du først skal indstille variablen til ukendte, derefter konvertere det baseret på tidligere data. Passing variabler i SSIS opnås ved at skabe en pause punkt, derefter bygge en forespørgsel.

Instruktioner

1 Klik på den dynamiske dato variable, og dobbeltklik derefter på "Parameter Mapping."

2 Indstil "Bruger: <Navn på mappen>" som input parameter, og "Bruger: <dynamisk dato variabel navn>" som den anden parameter input, og klik derefter på "OK".

3 Vælg den dynamiske dato variable, åbn derefter "Udfør SQL Task Editor."

4 Klik på "Resultat Set," sat så er det til "Single Row."

5 Klik på "Build Query." Erklær din filnavn, mappenavn, dynamisk dato variabel, og alt andet du har brug for at erklære til driften. For eksempel:

ERKLÆRER @YesterdaysDate varchar (8)
ERKLÆRER @Filename varchar (50)
ERKLÆRER @Folder varchar (50)

6 Indstil mappe, filnavn og dine andre variabler til "?". For eksempel:

SET @Folder =?
SET @Filename =?

7 Vælg den dynamiske dato variabel, derefter konvertere den til dags dato. For eksempel:

SELECT @YesterdaysDate = CONVERT (varchar (8), DateAdd (dd, -1, getdate ()), 112)

8 Klik på "OK" for at afslutte din forespørgsel. Den dynamiske dato variabel vil nu blive videregivet til din næste pakke.